REČ SELEKTORA

milivoje-mladjenovic

dr Milivoje Mlađenović

IZVEŠTAJ SELEKTORA FESTIVALA PROFESIONALNIH POZORIŠTA
SRBIJE ZA 2013 GODINU

 

Osnovna opažanja o sezoni 2012/13 u pozorištima Srbije

  1. Besprimerna nezainteresovnost države, resornih organa, lokalne zajednice – osnivača pozorišta za organizacioni model, strukturu, profil, stil, finansiranje, umetničku politiku i recepciju pozorišta.
  2. Ukupna estradizacija i politizacija pozorišnog života u Srbiji.
  3. Paradoks 1 – ultimativno uplitanje politike u odlučivanje o pozorištu, apsolutističko odlučivanje u stvarima pozorišta - vrlo često upravljanje i umetničko vođstvo pozorišta poverava menadžerima bez kompetencija.
  4. paradoks 2 - ponižavajući materijalni položaj pojedinih profesionalnih pozorišta, a uprkos tome, pozorišna produkcija rezultira lucidnim, mudrim, modernim,umetničkim provokativnim predstavama.
  5. paradoks 3 - bahat, uvredljiv, neodgovoran odnos nekih većih, stabilnijih pozorišta sa bogatijim budžetom, a pri tom nastaje umetnički vrlo sumnjiva produkcija, neinventivne pozorišne predstave.

Vrline repertoarskih poteza

a) Forsiranje najnovije srpske drame- tragalački pristup u ''Hladnjača za sladoled'' ( Knjaževsko srpski teatar Kragujevac), ''Narodna drama'' (Narodno pozorište Vranje), ''Telo'' , ''Sunce tuđeg neba'' ( Puls teatar Lazarevac), ''Pola-pola'' ( Narodno pozorište Pirot), ''Čišćenje idiota'' (Kraljevačko pozorište)...

b) smelost, repertoarski antidogmatizam: ''Narodna drama'' (Narodno pozorište Vranje), ''Mali Geza'' (Narodno pozorište Pirot), ''Priča'') Kraljevačko pozorište

v) prevrednovanje proverenih, dokazanih pozorišnih antologijskih drama dvadesetog veka: ''Čudo u Šarganu'' ( Narodno pozorište užice),'' Putujuće pozorište Šopalović'', Slučajna smrt jednog pritvorenika ( Narodno pozorište Vranje),

g) potvrda vrednosti domaće i svetske klasike: ''Purpurno ostrvo'' (Kruševačko pozorište), ''Narodni poslanik'' (Narodno pozorište Užice), ''Svet'' (Narodno pozorište Niš), Građanin plemić (Narodno pozorište Priština),

d) nove rediteljske poetike:

sva su ova rediteljska čitanja nova, samo je pitanje mere, harmonije, sklada, intendiranih esteskih vrednosti sa vremenom u kome se njihovo čitanje percipira...

GLAVNI, TAKMIČARSKI PROGRAM

Za festival je zvanično prijavljeno 21 predstava (iz 12 od ukupno 13 repertoarskih pozorišta koliko deluje na teritoriji Republike Srbije, ne računajući Beograd i Autnomnu pokrajinu Vojvodinu). Selektor je najveći broj predstava odgledao na premijernim i repriznim izvođenjima ( iznimno, tri predstave na DVD snimku, iz opravdanih razloga, a uz saglasnost Branislava Nedića, predsednika Zajednice profesionalnih pozorišta Srbije). Uzgred, selektor ima znatno širi, skoro bi se moglo reći ukupan uvid ovos uezonsku produkciju pozorišta u Srbiji, ali se držao isključivo pravila da za zvanični program predloži predstave iz kruga prijavljenih.

Bitna svojstva izabranih predstava

Prvo pitanje koje se postavilo pred izbor predstava za festival ''Joakim Vujić'' bilo je: može li se o određenom pozorišnom projektu govoriti kao bitnom događaju u pozorišnom životu Srbije, a potom koja su to svojstva koja određeni repertoarski potez mora da ima da bi bio označen kao bitan.

Principi koji podupiru selektorov izbor:

1. celovitost, zaokruženost;

2. ili doslednost rediteljskog koncepta ili potpuno prevratništvo;

3. ili tradicionalno tumačene estetske kategorije ili intrigantno odstupanje, parodija, ironiziranje;

Pridržavajući se tih prinicipa, utvrđen je sledeći izbor. (Dati redosled nije oznaka vrednosti!)

1. Ričard BIN

JEDAN ČOVEK, DVOJICA GAZDA

Verzija Goldonijeve dame

Režija: Nebojša BRADIĆ,

produkcija: KNJAŽEVSKO SRPSKI TEATAR ''JOAKIM VUJIĆ'' Kragujevac

Urnebesna komedija, moderno razvijeni i oplemenjeni izdanak comedia dellarte, ozbiljno poduprta muzikom. Forma, karakter i ritam Goldonijeve drame u decentno i pametno oblikovanom savremenom duhu.

2. Mihail BULGAKOV

PURPURNO OSTRVO

Režija: Ana ĐORĐEVIĆ

produkcija: KRUŠEVAČKO POZORIŠTE Kruševac

''Teatar u teatru'' je uvek zavodljiv tip pozorišta, ali Ana Đorđević i ansambl Kruševačkog pozorišta su postavili znatno viši cilj - da u ovoj situacionoj mreži pokažu šta se zbiva sa malim čovekom u sudaru s ideologijom. I u tome su uspeli – stvorili su predstavu dobre atmosfere i precizne glume.

3. Milovan MRAČEVIĆ

SUNCE TUĐEG NEBA

režija: Aleksandar LUKAČ

Produkcija: PULS TEATAR - Prvo prigradsko pozorište Lazarevac

Iako je reč o linearnoj dramaturgiji, tradicionalno kodifikovnoj drami, reditelj Lukač je izgradio uzbudljivu, potresnu, uverljivu predstavu, na momente presečenu žestokim naturalističkim prizorima koji je čine još ubedljivijom.

4. Janoš HAJ

MALI GEZA

reditelj: Stevan BODROŽA

Produkcija: NARODNO POZORIŠTE Pirot

Potresna dramska priča o tranzicijom trajno izazvanim oštećenjima ljudske duše. Gorka ali lirična predstava...

5. Ljubomir SIMOVIĆ

ČUDO U ŠARGANU

režija: Iva MILOŠEVIĆ

produkcija: NARODNO POZORIŠTE Užice

Poezija Ljubomira Simovića je ključ rediteljskog pristupa Ive Milošević ''Čudu u Šarganu''. Uspela je da Simovićeve ponižene i uvređene, periferijske stradalnike pokaže kao heroje. Ostvarila je to, u sadejstvu s glumcima, bez patetike, modernim scenskim znacima.

6. Ljubomir SIMOVIĆ

PUTUJUĆE POZORIŠTE ŠOPALOVIĆ

režija: Miloš JAGODIĆ

Zaječarska predstava pleni jednostavnošću koja je tekovina dobro nađenog ritma i tonaliteta: prožimanje života i pozorišta je glumački uzorno izvedeno.

7. Džon Hodž

MLADI STALJIN

režija: Nebojša BRADIĆ

produkcija: Šabačko pozorište

Odlična drama pretočena u moderno sturkturiranu opominjuću predstavu o vlastdršcu koji bi da zagospodari ukupnom stvarnošću i umetniku nemoćnom da se uspešno suprotstavi takvoj težnji.

8. Branislav Nušić

SVET

Režija: Milica Kralj

produkcija Narodno pozorište Niš

(predstava u čast nagrađenih)

NAPOMENA: Na sednici Predsedništva Zajednice profesionalnih pozorišta Srbije, održanoj 3. aprila u Narodnom pozorištu u Nišu na kojoj je usvojen Izveštaj o selekciji predstava za Festival 2013 godine, članovi Predsedništva su doneli odluku da se u čast nagrađenih na festivalu izvede predstava Dejana Stojiljkovića ''KONSTANTIN'' u režiji JUga Radivojevića i izvođenju Narodnog pozorišta iz Niša.  

 

OFF PROGRAM

1. Dario Fo

SLUČAJNA SMRT JEDNOG PRITVORENIKA

režija: Filip GAJIĆ

produkcija: POZORIŠTE ''BORA STANKOVIĆ'' Vranje

Radikalni rediteljski koncept Filipa Gajića rezultirao je i delimičnom promenom žanra. Savremena italijanska komedija preobražena je u srpsku, aktuelnu dramu iz koje smeh ne iščezava, ali dobija gorko, dublje značenje. Nepatvoreno histironstvo praćeno zvucima izvorne srpske pesme pretvara ovu predstavu u autentičan pozorišni događaj.

2. Aleksandar LUKAČ i Slobodan OBRADOVIĆ

PRIČA

Produkcija: Narodno pozorište Užice /Kraljevačko pozorište Kraljevo

U dramskom pismu Martina Krimpa, jednog od najistaknutijih predstavnika ''in yer face'' britanske nove drame, možemo pronaći realistički i direktu kritiku i naše stvarnosti: banalne licemere i poltrone iz takozvane umetničke sfere ogrezle u klišetiziranom, jalovom stvaranju umetničkod dela. Ironiju i parodiju kao glavnu odliku Krimpove drame, reditelj Aleksandar Lukač vešto i inventivno podvrgava svom rediteljskom postupku čiji je ishod nekonvencionalna, dinamična i glumački snažna predstava.

3. Ežen JONESKO

SLIKA

Režija: Stojan MLADENOVIĆ

produkcija: NARODNO POZORIŠTE LESKOVAC

Rediteljski postupak karakteriše blagi otklon od realizma što je omogućilo i glumcima da se opredele za nesputanu igru prepunu obrta, gegova, smešnih situacija. Dinamika predstave počiva na doslednom nastojanju da se izazove iznenađenje i komika u odnosima dva suprotstavljena sveta: umetnika i poslovnog čoveka. Tako gledana ''Slika'' je istovremeno i zabavna i vrlo kritična prema svetu u kome živimo.

4. Trejsi LETS (Tracy Letts)

UBICA DŽO (Killer Joe)

režija: Nenad TODOROVIĆ

NARODNO POZORIŠTE Priština

Crnohumorna komedija u čijem su središtu ljudi sa dna američkog društva (beznadežnici, alkoholom i drogom uništeni, obezličeni). Domišljat rediteljski postupak da radnju smesti u teskobni prostor autobusa sa neke deponije čime ona postaje dinamičnija, a priča se uzdiže do globalne metafore o bezosećajnosti moderne civilizacije. Motiv ubistva naručenog iz očaja sasvim pristaje i našem okruženju.

Završna zapažanja

Iako je ovaj selektor gotovo izričit protivnik postupka koji uključuje unapred projektovan koncept, bar kad je ovakav model festivala u pitanju jer bi morao da bude reprezent najboljih pozorišnih ostvarenja u Srbiji, ne može a da ne primeti neku čudesnu, nenameštenu povezanost odabranih predstava, na različitim nivoima. Pre svega, uočava se dvostruka pojava pisaca i reditelja: sa po dve predstave zastupljeni su reditelji Nebojša Bradić i Aleksandar Lukač, Ljubomir Simović je zastupljen sa dva dramska dela. Potom, Mihail Bulgakov se pojavljuje kao lik u drami (''Mladi Staljin'') i kao autor drame (''Purpurno ostrvo''), itd.

Odnos pozorišne umetnosti i vlasti tretira se čak u osam od jedanaest predstava, računajući obe selekcije! Da li je to slučajnost ili je u uvodu primećena neprimereno i nezapamćena ignorancija pozorišta od strane države i nesvesno uticala na kreiranje repertoara srpskih pozorišta?! To samo potvrđuje da su umetničke uprave srpskih pozorišta anticipirale događaje koji će uslediti u pozorištu i svetu oko njega. A kada se tome doda zapažanje da su na drugom polu repertoara predstave sa izrazitom socijalnom tematikom ili problematizuju sudbinu malog čoveka u tranzicionom društvu, možemo da bez bojazni ustvrdimo da narodna mudrost koja kaže da ništa slučajno ne biva, jeste potpuno osnovana. U tom smislu, program festivala ''Joakim Vujić'' unapred je osuđen na uspeh! Nađene su, i publici ponuđene, pozorišne predstave koje ih se itekako tiču.


U Nišu, 3. aprila 2013.

dr Milivoje Mlađenović,

selektor Festivala

profesionalnih pozorišta Srbije ''Joakim Vujić''