Sektor stručnih i opštih poslova

         
Sladjana 1   Marija  
SLAĐANA KALIK   MARIJA VLAJIĆ ANĐELKOVIĆ  
Organizator projekata/programa   Službenik za odnose sa
javnošću i marketing