Sektor stručnih i opštih poslova

         
Sladjana 1   Marija   Cana
SLAĐANA KALIK   MARIJA VLAJIĆ ANĐELKOVIĆ   STANICA RADULOVIĆ
Organizator projekata/programa   Službenik za odnose sa
javnošću i marketing
  Referent za pravne, kadrovske i
administrativne poslove
         
Dragisa        
DRAGIŠA PAUNOVIĆ        
Kurir