Stevan Bodroža

bodroza sm

 

Stevan Bodroža rođen  je 1978. godine u Beogradu. Završio je Pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u svom rodnom gradu. Više od petnaest godina profesionalno je aktivan na pozorišnim scenama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Austriji. Radio je u Beogradskom dramskom pozorištu, Bitef teatru, Narodnom pozorištu u Beogradu, Ateljeu 212, Malom pozorištu "Duško Radović", Drami i operi "Madlenianum", Crnogorskom narodnom pozorištu, Mostarskom teatru mladih, Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, Teatru Nestroyhof- Hamakom i Hundsturm teatru u Beču kao i u niz drugih pozorišta. Devet godina predavao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Režirao je tekstove značajnih klasičnih kao i savremenih pisaca.
Neke od drama koje je postavio na scenu su: "Medeja, materijal" Hajnera Milera, "Prometej u okovima" Eshila, "Ifigenijina smrt u Aulidi" Euripida, "Učene žene" Molijera, "Gospa od mora" Ibzena, minijature Samjuela Beketa....Od savremenih tekstova režirao je dramu "Gospodin" Filipa Lolea, "Lice od plamena" Mariusa fon Majenburga, "Mali Geza" Janoša Haja, "U samoći pamučnih polja"  Bernar Mari Koltesa, "Lasice" Bojane Mijović, "o.REST IN PEACE" Jetona Neziraja, "Mlijeko u prahu" Dragane Tripković, "Pupoljci" Sanje Domazet (po motivima poezije Vaska Pope), "Smećarnik" Koste Peševskog, "Telo" Branislave Ilić, "Los Yugoslavos" Huana Majorge, "Naši preci jedite sa nama" Gorana Milenkovića i mnoge druge.

Sa svojim predstava učestovao je na mnogobrojnim festivalima od kojih su najznačajniji: Festival Joakim Vujić, MESS, Bitef festival, Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu, Festival bosansko-hercegovačke drame, Bijenale crnogorskog teatra...Dvostruki je dobitnik nagrade za najbolju režiju na Festivalu Joakim Vujić a jedanput na Festivalu savremene bosansko-hercegovčke drame. Nagradu za najbolju režiju dobio je i na Festivalu praizvedbi u Aleksincu. U poslednjih nekoliko sezona ostvaruje zapaženu saradnju sa Ustanovom kulture "Vuk Stefanović Karadžić" i to na predstavama "Casa Novak" Tamare Bijelić,  "Tramvaj zvani samoća" (omnibus iz pera Mine Ćirić, Galine Maksimović, Maše Radić i Nede Gojković), "Treznilište" (po motivima drama "Murlin Murlo", "Bajka o mrtvoj carevoj kćeri" i "Praćka" Nikolaja Koljade), "...i ostali" (takođe omnibus iz pera Mine Ćirić, Galine Maksimović, Nede Gojković i Maše Radić) i "Kod šejtana ili jedna dobra žena" Sanje Savić. Jedno od pozorišta sa koima najčešće i najuspešnije sarađuje je i Puls teatar. U Beogradu je svojevremeno učestovao u osnivanju Parobrod teatra. Živi, uglavnom, u Beogradu.