05. Kratki Tv film "AH DŽO", koprodukcija sa BK televizijom

Plakat - Ah, Džo

AH DŽO

Kratki Tv film "AH DŽO", koprodukcija sa BK TV (2002.)

Samjuel Beket
Produkcija: AU BK, Puls teatar
Režija: Boban Đurđević (diplomski film)
Igraju: Ana Đurđević, Zoran Belošević, Ivana Nedeljković i Ivana Radovanović
Proizvodnja 2002. godina